QQ邮箱撤销删除邮件的快捷键

互联网 2017-02-02

 

软件名称:

  腾讯QQ2015 v6.5.12968 正式版

软件大小: 55.80MB
下载地址:  

 

 

  按下快捷键Ctrl+z,即可恢复被删除的邮件。

 

QQ邮箱

  QQ邮箱

 

  不用担心误删,你还有一次反悔的机会。

 

软件教程小编推荐

 

  QQ邮箱怎么关联多个QQ邮箱

 

  qq邮箱合并广告邮件教程

 

  更多腾讯QQ 2016教程,尽在qq号码申请